Sadržaj

31. 1. 2018.

Upisi u 1. razred

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Gradski ured za obrazovanje

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje daje

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. na području Grada Zagreba

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba, provodit će se 14., 15. i 16. lipnja 2018. godine

U I. razred osnovne škole dužna su se upisati djeca koja će do 1. travnja 2018. godine (zaključno s 31. ožujka 2018. godine) navršiti 6 godina života.

Prije upisa u I. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete nadležnom školskom liječniku kako bi dobio upute i točno vrijeme pregleda. Potrebno je, također, zatražiti termin pregleda u školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Za dijete koje će do kraja 2018. godine navršiti 6 godina, a nije školski obveznik, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2018. godine u Područnim uredima gradske uprave, prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja do roka za upis u I. razred, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2018. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti:

  1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
  2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu djeteta u I. razred, Rješenje kojim se to omogućuje.

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba te kontakti škola i nadležnih liječnika bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje i svih Područnih ureda gradske uprave; dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba; Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba.

Za dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje na broj telefona: 6100-554.

KLASA:602-02/18-01/15
URBROJ:251-10-11-16-9

U Zagrebu, 2. veljače 2018.

Pročelnik
Ivica Lovrić, v.r.

U prilogu:

Prečice