Sadržaj

1. 10. 2018.

Kontaktni podaci

Osnovna škola Matije Gupca
Davorina Bazjanca 2, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 3836 571
Telefaks: +385 1 3649 134
E-adresa: info@os-mgubec.hr

OIB: 92120285716
IBAN.: HR1923600001101557054 (2100126909)
SWIFT: ZABAHR2X

Ravnateljica
mr. Ljiljana Klinger
Tel.: +385 1 3836 622
E-adresa: klinger@os-mgubec.hr

Tajnica
Sanja Pavlićević, dipl. iur.
Tel.: +385 1 3649 133
E-adresa: tajnistvo@os-mgubec.hr

Stručna suradnica pedagoginja
Snježana Lozančić, dipl. ped.
Tel.: +385 1 3647 090
E-adresa: snjezana@os-mgubec.hr

Stručna suradnica psihologinja
Natalia Dujić, prof. psihologije
Tel.: +385 1 3647 091
E-adresa: natalia@os-mgubec.hr

Stručna suradnica socijalna pedagoginja
Marija Globan, mag. soc. ped.
Tel.: +385 1 3647 023
E-adresa: marijag@os-mgubec.hr

Stručna suradnica knjižničarka
Irena Šafarik Župić, prof. 
Tel.: +385 1 3836 571 / 112
E-adresa: irena.safarik@gmail.com

Voditelj računovodstva
Dalibor Miškić, dipl. oecc.
Tel.: +385 1 3836 571 / 106
E-adresa: racunovodstvo@os-mgubec.hr

Gdje se nalazimo

Prečice