Sadržaj

6. 9. 2021.

Novost u kurikulu škole - Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavna aktivnost

Novost u kurikulu škole - Građanski odgoj i obrazovanje kao izvannastavna aktivnost

Poštovani roditelji, dragi učenici.

Zadovoljstvo nam je ove školske godine ponuditi izvannastavnu aktivnost koja će dodatno obogatiti naš odgojno-obrazovni rad i omogućiti učenicima još jednu priliku za razvoj životnih kompetencija.

Izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) ostvarivat će se kao sadržaj koji učenici biraju prema svojim interesima i sklonostima.

Građanski odgoj i obrazovanje ćemo provoditi u obliku interaktivnih radionica na kojima učenici razvijaju kompetencije važne za aktivno građanstvo (unaprjeđujući komunikacijske vještine, kritičko mišljenje, kvalitetno donošenje odluka i dr.). Osim toga planiramo niz posjeta relevantnim institucijama i ustanovama te aktivno djelovanje u zajednici.

CILJ Građanskog odgoja i obrazovanja  je razvijati kompetencije učenika za aktivno sudjelovanje i dobro upravljanje društvenim zajednicama u kojima žive, Gradom Zagrebom i državom.

Učenici će učiti, uvježbavati i usvajati vrijednosti koje doprinose:

- izgradnji društvene zajednice na demokratskim načelima pravednosti, 

-  organiziranju kvalitetnih društvenih odnosa,

- donošenju dobrih pravila i zakona,

- prihvaćanju građanske i društvene poduzetnosti uz razvoj i zaštitu općeg dobra kao vrijednosti.

Suvremeni koncept Građanskog odgoja i obrazovanja temelji se na ljudskim pravima i kao takav treba biti namijenjen svim učenicima, svih vrijednosnih orijentacija, u granicama Ustava Republike Hrvatske.

U Građanskom odgoju i obrazovanju učenici će naučiti koristiti mogućnosti za oblikovanje ugodnog života za sve građane aktivnim uključivanjem u zajednicu.

Veselimo se vašem iskazanom interesu i zahvaljujemo na povjerenju.

Prečice