Sadržaj

10. 5. 2022.

Svi smo mi Adrian Mole

Svi smo mi Adrian Mole

Hormonske promjene, promjene povezane s fizičkim izgledom, introspektivno propitivanje, breme obiteljskih odnosa, ljubavne zavrzlame i jadi, vršnjački pritisak i nasilje, društvene (ne)prilike i jedan trinaestogodišnjak, preciznije dječak od trinaest godina i tri četvrtine, imenom i prezimenom – Adrian Mole.

„Tajni dnevnik Adriana Molea” nezaobilazni je roman za mlade, roman u obliku dnevnika koji je dio godišnjeg izvedbenog kurikuluma za hrvatski jezik već poduži niz godina. Roman prati dječaka Adriana Molea koji se nalazi usred puberteta i bilježi svoje misli, osjećaje i brige vezane uz svakodnevne situacije i probleme u području osobnosti, obitelji, škole, vršnjaka, slobodnog vremena i društva. Budući da je ujedno riječ i o bazičnim socijalnopedagoškim područjima, navedeno lektirno djelo poslužilo je kao osnova za osmišljavanje i provedbu preventivne radionice u sklopu školskog preventivnog programa za 7. razrede osnovne škole.

U suradnji s učiteljicom hrvatskog jezika dogovorena je obrada ove lektire na malo drugačiji način. Ipak, izbjegavanje čitanja djela nije bilo moguće ni u ovoj situaciji, budući da se od učenika očekivala detaljna analiza glavnog junaka i njegovog života te interaktivnost tijekom radionice. S obzirom na to da učenje i poučavanje putem različitih modaliteta pospješuje višu razinu usvojenosti znanja i vještina, učenicima je osigurano i gledanje predstave bazirane na romanu.

Još jedan preduvjet za realizaciju ove ideje bio je održavanje pripremnog sata na kojemu su učenici podijeljeni u šest grupa s obzirom na ključna područja: Adrian Mole i njegova osobnost, obitelj, škola, vršnjaci, slobodno vrijeme, zajednica/društvo te je svaka grupa dobila smjernice za analizu pojedinog područja za što su imali nekoliko dana. Nakon provedenih pripremnih radnji, održana je preventivna radionica.

Tijekom uvodne aktivnosti svaka grupa je predstavila analizu svojeg područja uz diskusiju na razini cijelog razrednog odjela. Učenike se potom poučavalo o ulozi i utjecaju svakog područja na razvoj mlade osobe te se svako područje promatralo putem prizme rizičnih i zaštitnih čimbenika gdje su učenici trebali prepoznati što štiti i osnažuje, a što predstavlja „opasnost” za razvoj Adriana Molea. U središnjoj aktivnosti učenike se upoznalo sa znanstveno utemeljenim čimbenicima rizika i zaštite te su potom na individualnoj razini po pojedinim područjima trebali prepoznati vlastite rizične i zaštitne čimbenike. Učenicima se skrenula pozornost na važnost prepoznavanja vlastitih čimbenika rizika čime se opetovano otvorila diskusija o strategijama jačanja zaštitnih čimbenika. Na kraju se još malo empatiziralo s Adrianom Moleom i njegovim životnim problemima te su učenici potaknuti da na post-it papiriće napišu poruku podrške i ohrabrenja glavnom junaku kako bi mu pomogli u nošenju sa svakodnevnim situacijama.

Osim preventivnih ishoda u vidu poticanja promišljanja o čimbenicima (ne)povoljnim za razvoj mlade osobe i jačanja čimbenika zaštite, ostvareni su i ishodi većine međupredmetnih tema, ali i ishodi predviđeni kurikulumom za hrvatski jezik.

Ivona Vrekalić, socijalna pedagoginja

Prečice