Sadržaj

9. 2. 2023.

Obilježavanje 83. rođendana škole u produženom boravku

Obilježavanje 83. rođendana škole u produženom boravku

OŠ Matije Gupca

Naša škola slavi 83. rođendan.  

U našoj školi ima puno djece. 

Naša škola je velika i lijepa. 

Naša škola je dobila ime po Matiji Gupcu. 

Naša škola je široka i ima puno prostorija.  

Naša škola ima veliko igralište.  

Naša škola ima crvene cigle.  

U školi ima 700 i nešto đaka.  

A učiteljica i učitelja ima 100.  

Jako smo zadovoljni sa svojom školom. 

Imamo visoke đake i niske.  

Ispred škole ima puno grmlja.  

Škola je sagrađena od crvenih cigla.  

 

                Lucija Ž. i Sara P. (1.b) 

 

Prečice