Sadržaj

27. 2. 2023.

"Think pink" - Dan ružičastih majica – Dan prevencije vršnjačkog nasilja

Zadnja srijeda u veljači je već tradicionalno rezervirana za ružičastu boju, odnosno izražavanje solidarnosti, poštovanja, uvažavanja, prihvaćanja među vršnjacima, a sve u okviru međunarodne inicijative Dana ružičastih majica.

S obzirom na to da se radi o periodu drugog dijela zimskih praznika, u našoj školi Dan ružičastih majica, pod nazivom Think pink, obilježen je 15. veljače 2023. Tijekom toga dana, učenici, a i školski djelatnici odijenuli su ružičasto u znak podrške ovoj inicijativi, izražavajući na taj način stav o netoleranciji prema bilo kojem obliku nasilja među djecom.

Tijekom cijelog mjeseca veljače školom su se širile poruke poput:

Neka nas spajaju niti ljubavi i prijateljstva.

Daruj osmijeh, ne suze.

Kind people are my kinda people.

Kindness is one size - fits all.

Keep in mind to be kind.   ...i  mnoge druge. 

Učitelji su tijekom satova razrednika i u okviru međupredmetnih tema provodili aktivnosti usmjerene na edukaciju učenika vezanu uz termine kao što su vršnjački sukob i vršnjačko nasilje, obilježja tih pojava, kao i njihove ključne razlike te moguće kratkoročne i dugoročne posljedice. Naglasak je također stavljen i na to kome se mogu obratiti za pomoć u slučaju vršnjačkog nasilja. Osim edukativnih aktivnosti, s učenicima se radilo i na razvoju vještina uspostavljanja i održavanja odnosa, aktivnog slušanja, asertivnosti, empatije, medijacije i sl., a sve s ciljem promicanja pozitivnog psihosocijalnog školskog ozračja. U tu svrhu kreirani su i sadržaji kao što su zajedničke slike, videi i plakati.

Vijeće učenika je tijekom sjednice upoznato sa zakonskom regulativom koja se nalazi u podlozi zaštite sigurnosti i prava učenika općenito, kao i s procedurom i postupcima koje poduzima škola u slučaju pojave vršnjačkog nasilja. Predsjednici razrednih odjela tijekom ovog perioda imali su zadatak informirati učenike u okviru svog razrednog odjela o inicijativi Dana ružičastih majica, kao i načinu obilježavanja tog dana u našoj školi i prostornom uređenju povodom istog. Hodnicima i učionicama škole proširile su se tako poruke prijateljstva, edukativni plakati, kutija u koju učenici mogu ubaciti svoje probleme i sl.

Inicijativom su obuhvaćeni i roditelji učenika 2. razreda za koje je održano predavanje s tematikom uloge roditelja i škole u prevenciji vršnjačkog nasilja, kao i načinima interveniranja u situacijama pojave istog.

Ivona Vrekalić, socijalna pedagoginja

 

Prečice