Sadržaj

20. 6. 2023.

Istraživanje u nastavi fizike: Učenici otkrivaju tajne pretvorbe energije kroz solarnu zabavu

Istraživanje u nastavi fizike: Učenici otkrivaju tajne pretvorbe energije kroz solarnu zabavu

U našoj školi provode se inovativne metode poučavanja koje potiču učenike da aktivno sudjeluju u istraživanju i razumijevanju fizikalnih pojava. Nedavno smo proveli jedan od takvih interaktivnih projekata s fokusom na pretvorbu energije koji je privukao veliku pažnju i interes naših učenika.

Učenici su bili podijeljeni u grupe i dobili su zadatak da samostalno slože autiće sa solarnim pločama. Ova aktivnost nije samo razvijala njihove vještine timskog rada i suradnje, već im je omogućila i da se upuste u istraživanje pretvorbe sunčeve energije u električnu energiju. Kroz praktičan rad, učenici su imali priliku naučiti o energiji Sunca i njenim primjenama.

Nakon što su autići bili složeni, učenici su se uputili na školsko dvorište kako bi provjerili kako energija Sunca može pokrenuti njihova vozila. Oduševljenje i uzbuđenje bilo je vidljivo na njihovim licima dok su promatrali kako se autići kreću. Ovaj praktičan eksperiment omogućio im je da u stvarnom vremenu svjedoče pretvorbi energije i da shvate koliko obnovljivi izvori energije poput solara mogu biti učinkoviti i održivi.

Važno je naglasiti da se kroz ovakve aktivnosti potiče i razvija kritičko razmišljanje kod učenika. Ovaj istraživački pristup učenju daje učenicima mogućnost da sami otkriju fizikalne zakonitosti i njihovu primjenu u svakodnevnom životu.

Učenici su pokazali veliko zanimanje i angažman tijekom ovog projekta, a rezultati su bili izvanredni. Ovakvi interaktivni istraživačkim pristupom u nastavi fizike ne samo da čine učenje zabavnijim i zanimljivijim, već i potiču učenike da razvijaju svoje vještine istraživanja, rješavanja problema i kreativnog razmišljanja.

 

Filomena Marija Grgurin

 

 

 

Prečice