Sadržaj

22. 8. 2023.

Projekt "Umjetnost i identitet"

Projekt

U ovom projektu su sudjelovali učenici, šestih, sedmih i ponajviše osmih razreda osnovnih škola, a naša škola je bila glavni nositelj projekta.  Autorica projekta je Ivana Devernay Cimić (prof. lik. kulture) iz OŠ Matije Gupca iz Zagreba, a projektni partneri su OŠ Frana Krste Frankopana iz Osijeka (suosnivač) i OŠ Bedekovčina iz  Bedekovčine. U projektu "Umjetnost i identitet" učenici su se bavili istraživanjem i izgradnjom osobnog identiteta u odnosu na umjetnost i kulturu. Upoznali su život i rad umjetnice Fride Kahlo kao okosnice cijelog projekta i kao uzora pojedincima u izgradnji osobnog i umjetničkog identiteta. Učenici su istražili i upoznali rad i drugih umjetnika srodnih Fridi, a potom su, referirajući se na Fridu i sami stvarali likovna djela satkana kroz prizmu kulturne i umjetničke baštine, tolerancije, ravnopravnosti spolova, feminizma, invaliditeta, nediskriminacije te osobnog i kulturnog razvoja. Kroz projektne aktivnosti ponajviše se poticao razvoj multikulturalnih kompetencija kao sposobnosti razumijevanja, uvažavanja i interakcije s ljudima iz drugih kultura i sustava vrijednosti. Učenici su poticani da budu empatični, tolerantni, da prihvate različitosti te osvijeste važnost rodne jednakosti.

Cijeli scenarij aktivnosti ostvaren je tijekom školske godine 2022./2023. u obliku projektne nastave kroz različite umjetnosti, primarno u području likovnih umjetnosti (na nastavi likovne kulture), a djelomično u području književnosti (engleskog jezika), tijekom izvannastavnih aktivnosti, međupredemtnih tema Građanski odgoj i obrazovanje te Osobni i socijalni razvoj. Sve aktivnosti rezultirale su raznovrsnim likovnim radovima, digitalnim prezentacijama i gifovima, prostornim "umjetničkim" instalacijama, audio-video radom, literarnim radovima te izložbom. Detaljno dokumentrian projekt možete pogledati u priloženom pdf dokumentu ili putem poveznice Umjetnost i identitet na eTwinning /TwinSpace obrazovnoj platformi. 

Prezentacija - O projektu "Umjetnost i identitet"

Prečice