Sadržaj

Stručni ispiti - socijalni pedagozi

Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita socijalnih pedagoga za sve županije u Republici Hrvatskoj.

Ispitno povjerenstvo

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za stručne suradnike socijalne pedagoge je Alma Rovis Brandić, mag.paed.soc. (alma.rovis-brandic@azoo.hr).

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

  • sveučilišna profesorica prof.dr.sc. Dejana Bouillet
  • ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,
  • učiteljica hrvatskoga jezika Branka Janković, prof.
  • mentorica socijalna pedagoginja Katarina Sikirić Lukić, mag.paed.soc.

Termini ispitnih rokova

Ispitni rokovi za stručne suradnike u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

  • od 15. siječnja do 1. ožujka
  • od 15. travnja do 1. lipnja
  • od 1. listopada do 15. studenoga.

Ispitni rokovi za stručne suradnike srednjih škola su:

  • od 10. veljače do 10. travnja
  • od 10. listopada do 10. prosinca.

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

Molimo pristupnike/ce da se za sve konzultacije s mentoricom na stručnom ispitu jave putem e-mail adrese: katarina.sikiric@skole.hr 

 

Prijava ispita

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).

Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Troškovi stručnog ispita

Troškovi PRVOG POLAGANJA stručnog ispita su 77.78 EUR

Troškovi PONOVNOG POLAGANJA stručnog ispita po dijelovima iznose:

pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 86.73 EUR

pisani dio i usmeni dio ispita = 55.19 EUR

praktični dio i usmeni sat = 63.07 EUR

usmeni dio ispita = 31.54 EUR

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.

Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

Primatelj:

OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2

Računovodstvo škole: (01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN škole: HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Prečice