Sadržaj

10. 11. 2023.

Dramatizacija basne

Dramatizacija basne

Jedan cijeli dan posvetili smo Ezopovim basnama.

Istraživali smo i naučili neke zanimljivosti o Ezopu.  Zapisane su mnoge legende o njegovom životu pa jedna od njih kaže kako je Ezop u biti bio rob. Pošto je bio jako bistar i znao je lijepo pripovijedati, smatra se da mu je gospodar podario slobodu.

Izabrali smo najzanimljivije basne koje smo zajedno čitali, a zatim smo se podijelili u skupine i dogovorili koju ćemo basnu izabrati za dramatizaciju. Nakon dogovora, izrađivali smo lutke koje su poslužile za malo razredno kazalište.

Vješto  smo se uživjeli u likove i uspješno oživjeli basne, te potvrdili kako lektira može biti zabavna.

Učiteljica Marija Mahalek

Prečice