Sadržaj

28. 2. 2024.

Izazovi socio-emocionalnog razvoja djece

Izazovi socio-emocionalnog razvoja djece

Prve tri su najvažnije! - često je spominjana izjava u kontekstu djetetova razvoja. Literatura pokazuje da su se socio-emocionalne kompetencije djeteta pokazale prilično stabilnima nakon prvih  godina života (Halligan i sur., 2013) i naročito prediktivnima s obzirom na adaptivno psihosocijalno funkcioniranje i emocionalnu stabilnost tijekom čitavog života (Englund, 2011). No, iako su prve tri zaista ključna razdoblja koja imaju veliki značaj na daljnji djetetov razvoj i funkcioniranje, razvoj socio-emocionalnih kompetencija nakon tog perioda ne prestaje, već se kontinuirano nastavlja i nadograđuje. 

Kako dijete odrasta i postaje dijelom drugih socijalnih okruženja, ista imaju utjecaj na njega i njegov razvoj. Jedno od tih okruženja je i škola, koja je nakon obitelji sustav najbliži djetetu i kao takav ima značajnu ulogu u njegovom životu. Vranjican, Prijatelj i Kuculo (2019) na temelju analize brojnih istraživanja (Damon, 2004; Damon i Gregory, 2003; Huebner i Gilman, 2003; Seligman i Csikszentmihalyi, 2000) utvrđuju da se danas sve veći interes u odgojno-obrazovnom sustavu stavlja na preveniranje potencijalnih teškoća i na koje načine škola može podržati pozitivan razvoj djece. Poticanje i razvoj socio-emocionalnih kompetencija prema brojnim studijama (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor i Schellinger, 2011; Heckman, Stixrud i Urzua, 2006; Moffitt i sur., 2011; prema Vranjican i sur., 2019) povezane su s boljim uspjehom u školi, većom psihološkom dobrobiti djeteta, a i kasnijim razvojnim ishodima kao što su uspjeh na poslu, bračni status i razina depresije. S obzirom na izazovnost vremena u kojemu djeca danas odrastaju, dijelimo prezentaciju o ulozi i suradnji roditelja i škole u razvoju socio-emocionalnih kompetencija, s naglaskom na emocionalnu regulaciju u situacijama  neugode, osobito kada je riječ o emociji ljutnje:

Izazovi socio - emocionalnog razvoja djece

Ivona Vrekalić, socijalna pedagoginja

Prečice