Sadržaj

5. 3. 2024.

Gupčeve socijalne vještine u novom ruhu

Gupčeve socijalne vještine u novom ruhu

Siječanj je mjesec posvećen obilježavanju Dana škole i sjećanju na Seljačku bunu. Ove godine 4. razredi obilježili su ovaj događaj sudjelujući u školskom projektu pod nazivom Gupčeve socijalne vještine. Projekt je financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a njime je objedinjeno nekoliko komponenti - kulturna djelatnost škole, školska preventivna strategija te izvanučionička nastava.

Učenici su se tijekom nastavnog procesa upoznavali s likom i djelom Matije Gupca, kao i ključnim aspektima Seljačke bune. Učili su o tome gdje je rođen, u kakvoj je obitelji odrastao, kakav stupanj obrazovanja je imao te o kontekstu vremena u kojem je živio, društvenim podjelama koje su vladale, kao i uređenju tadašnje države.

Budući da je Seljačka buna predstavljala oblik sukoba između seljaka i feudalaca, učenici su učili i vježbali vještine važne za rješavanje sukoba, odnosno bili su uključeni u trening socijalnih vještina koji je obuhvaćao vještine kontrole ljutnje, empatije, zauzimanja za sebe i suradnje. Vježbajući te vještine učenici su promišljali kako bi navedene vještine mogle koristiti seljacima tijekom Seljačke bune i kako bi se navedeni sukob mogao razriješiti ili čak spriječiti da su primjenjivane te vještine.

Cijeli projekt je zaokružen posjetom Gornjoj Stubici i Muzeju seljačkih buna te tamošnjoj osnovnoj školi. Ni roditelji nisu bili izostavljeni u svemu tome, za njih je organizirano predavanje na temu Socijalno-emocionalne kompetencije kao alati za pozitivne razvojne ishode koje je održala Lucija Lamešić s Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Ivona Vrekalić, socijalna pedagoginja

Prečice