Sadržaj

20. 5. 2019.

Istraživanje- Gdje je nestao čovjek?

Istraživanje- Gdje je nestao čovjek?

Stara Grčka i Rim stoljećima su inspiracija brojnim umjetnicima. Jedan od njih je je i Cy Twonbly koji je 1979. naslikao sliku Orpheus inspiriran mitom o Orfeju i njegovoj tragičnoj ljubavi prema Euridici.

Na satu grčkoga jezika profesorica Katulić je učenicima sedmih razreda pokazala sliku Orpheus s pitanjem:  Gdje je nestao čovjek? Pred učenicima je bio zanimljiv zadatak da na internetu otkriju sve o slici. Učenici su podijeljeni u grupe pronašli sve podatke o djelu. Istina, trebalo nam je nešto više vremena no što smo mislili, no uspjeli smo i to na temelju poznavanja alfabeta. Kako smo bili sretni! Nismo uopće primijetili da je u pozadini svirala Gluckova opera: Orfej i Euridika. A tek kad smo saznali da je profesorica sliku pronašla u muzeju u Stockholmu… Znači, svugdje pronađe nešto vezano uz grčki ili latinski. No, to i nama proširuje vidike i pomaže u primjeni klasičnih jezika u svakodnevnom životu.  Najzanimljiviji dio zadatka bila je interpretacija same slike. Svaka je grupa drugačije odgovorila na postavljeno pitanje- kreativno, duhovito i zabavno.  Profesorica je bila zadovoljna kako su učenici doživjeli i opisali sliku.

Dora J., 7. a

Prečice