Sadržaj

6. 9. 2019.

Preuzimanje udžbenika u šk. god. 2019./20.

Preuzimanje udžbenika u šk. god. 2019./20.

Poštovani roditelji i učenici,

udžbenici koje će ove školske godine učenici koristiti u nastavi nabavljeni su sredstvima iz Državnog proračuna i vlasništvo su OŠ Matije Gupca.

Uz udžbenike, učenici prvog dana nastave za određene predmete dobivaju i radne bilježnice koje će koristiti i ne trebaju ih vratiti na kraju školske godine.

Prema Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna , (NN, 116/2018.,, čl. 2, čl. 3),

  • Roditelj ili skrbnik učenika potpisuje izjavu koje je udžbenike preuzeo te da će ih na kraju nastavne godine, odnosno i prije isteka nastavne godine u slučaju preseljenja učenika u drugu školu, vratiti u uporabnom stanju.
  • Učenici i roditelji ili skrbnici imaju obvezu i moraju se brinuti o tome da, nakon završetka školske godine, udžbenike namijenjene višegodišnjem korištenju neoštećene vrate školi kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije.
  • Škola može učenicima darovati udžbenike radnog karaktera namijenjene jednogodišnjem korištenju. (Radne bilježnice i radne udžbenike ove šk. god. nabavio je Grad Zagreb i učenici ih ne trebaju vraćati na kraju školske godine.)
  • Učenici su obvezni omotati udžbenike i voditi računa o njihovu prijenosu i čuvanju u školi i kod kuće. Zabranjeno je pisati, crtati ili na bilo koji način označavati tekst u udžbenicima koji nisu radnog karaktera.
  • Ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika. Sredstva koja škola na ovaj način dobije predstavljaju namjenski prihod i mogu se iskoristiti za naknadni dokup udžbenika, ako za to postoji potreba, ili se krajem tekuće godine vraćaju u Državni proračun.
  • Učenici udžbenike vraćaju na kraju nastavne godine, odnosno na kraju popravnog ispita. Iznimno, udžbenici koji sadržajno obuhvaćaju gradivo nekoliko razreda, vraćaju se nakon završetka zadnje nastavne godine korištenja.
  • Učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka, neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

U Zagrebu, 6. rujna 2019. 

Prečice