Sadržaj

20. 10. 2019.

Stvaranje na satu vjeronauka

Stvaranje na satu vjeronauka

Radost i divljenje prema Bogu i svemu stvorenomu osjetili su se na satima vjeronauka u učionicama prvih razreda 15. listopada 2019. godine. Na taj dan prigodnom radionicom obilježili smo Dane kruha.

Radionicom izrade torte „Stvaranje svijeta“ upriličili smo čovjeka kao sustvaratelja. Prema bibilijskome izvješću o stvaranju, Bog je dobri Otac koji je stvorio čovjeka,  ljubi sve ljude i prisutan je među nama. Izrađujući tortu svojim rukama, ljubavlju i veseljem prizvali smo na trenutak sliku „Stvaranja svijeta“.  

Uz ljepotu druženja, darivanja i zahvaljivanja doživjeli smo radost zajedničkim dijeljenjem torte sa  svim učenicima prvih razreda.

Prečice