Sadržaj

19. 12. 2019.

Uspješno izvedena vježba evakuacije

Uspješno izvedena vježba evakuacije


Dragi roditelji,

budući su sigurnost i dobrobit učenika naši najveći prioriteti, organizirali smo vježbu za hitnu evakuaciju koja je provedena prema najvišim standardima u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. 

Kako bismo u našoj školi imali priliku i u praksi uvježbati proceduru za postupanje u kriznim situacijama,  u suradnji sa stručnjacima za zaštitu na radu organizirali smo vježbu opće evakuacije za sve učenike i osoblje škole koja je provedena u srijedu, 11. 12. 2019. u 10:00 sati.

Vježba  za hitnu evakuaciju uspješno je izvedena budući su svi učenici i osoblje škole  pravovremno evakuirani. Važno je spomenuti i da je sve prošlo bez stresa jer su nastavnici sve učenike prethodno obavijestili o pravilima evakuacije. 

Uz vježbu za hitnu evakuaciju, školsko osoblje  pokazalo je pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi (učeniku) i vježbu za gašenje požara pod nadzorom stručnjaka za zaštitu na radu, što je bilo vrlo zanimljivo za učenike. 

Cilj vježbe je bio poboljšati našu sposobnost zaštite učenika, smanjiti mogućnost ozljeda i podići svijest o spremnosti u slučajevima opasnosti. 

 

Učenici i roditelji, hvala vam na suradnji!

 

Prečice