Sadržaj

26. 3. 2020.

Pregled škole radi oštećenja od potresa

Pregled škole radi oštećenja od potresa

Nakon potresa koji je u nedjelju, 26. ožujka zadesio Zagreb, školu su radi procjene oštećenja pregledali statičari.

Pregledom je zaključeno da ne postoje značajna oštećenja te da je zgrada škole uporabljiva bez ograničenja. 

Prečice