Sadržaj

23. 4. 2020.

Ritam budnosti i spavanja u doba pandemije COVID-19

Ritam budnosti i spavanja u doba pandemije COVID-19

"COVID-19 pandemija dovela je do iznenadnih promjena u dnevnim ritmovima, navikama i aktivnostima koje su nam do nedavno bile nezamislive.

Od nas se odjednom traži da svedemo interakcije s drugim ljudima „uživo“ na najmanju moguću mjeru, da povećamo međusobnu fizičku udaljenost na najmanje metar ili dva, da izbjegavamo gotovo svaki tjelesni dodir te da se što više zadržavamo u vlastitim domovima.

Stresne situacije i traumatski događaji zahtijevaju brojne nove prilagodbe koje mogu biti preplavljujuće čak i za one najotpornije među nama.

Održati pravilan i zdrav raspored budnosti i spavanja u okolnostima mjera izolacije može biti posebno zahtjevno." 

Preuzeto iz: 

  • Ritam spavanja i budnosti u doba pandemije COVID-19: Izazovi i preporuke, Doc. dr. sc. Adrijana Košćec Bjelajac, psihologinja i psihoterapeutkinja; Doc. dr. sc. Biserka Ross, psihologinja i sociologinja, Institut za medicinskaistraživanja i medicinu rada, Zagreb, 2020.

Pročitajte cijeli tekst Ritam spavanja i budnosti u doba pandemije COVID-19: Izazovi i preporuke

Prečice