Sadržaj

26. 4. 2020.

Materijali za učenike - "Šalabahter za nastavu na daljinu"

Materijali za učenike -

Stručni tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta oblikovao je  materijale za učenike, ponajviše srednjoškolce i učenike viših razreda osnovne škole, te su ih objedinili u tzv. "Šalabahtere za nastavu na daljinu".

"Šalabahteri" obuhvaćaju sadržaj vezan uz pravila komunikacije putem e-maila, preferirane stilove učenja, metodu učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenja bilješki, pamćenje i tehnike lakšeg zapamćivanja te organizaciju pisanja eseja ili seminara.

Vjerujemo kako ove sadržaje naši školarci mogu samostalno koristiti, ali će biti od koristi i nastavnicima i stručnim suradnicima u njihovom neposrednom radu. Također, učenici imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije.

"Šalabahteri za nastavu na daljinu" obuhvaćaju materijale koje možete preuzeti na poveznicama:

Prečice