Sadržaj

31. 1. 2018.

Upisno područje OŠ Matije Gupca

Albaharijeva

Braće Cvijića – od broja 1 do 15 i od broja 2 do 20

Davorina Bazjanca Antona Dolenca Kalinovica

Karinska

Kliška

Knežija – od broja 3 do 9 i od broja 104 do 136

Kninska

Ninska

Nova cesta – od broja 167 do kraja i od broja 176 do kraja

Omiška

Papova

Park Hrvatskog proljeća

Poljana Dragutina Kalea

Poljana Josipa Brunšmida

Poljana Zvonimira Dražića

Savska cesta – od broja 116 do 156

Selska cesta broj 144

Skradinska

Stara Knežija

Tina Ujevića – od broja 1 do 15

Ulica Ludovika Zelenka

Zadarska – od broja 1 do 93 i od broja 56 do 82

Zagrebačka avenija – od broja 1 do 39 i od broja 2 do 40

Zelengradska – od broja 4 do 6, od 17 do 71 i od broja 12 do 28

Prečice