Sadržaj

5. 10. 2022.

Školski odbor

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 1. travnja 2021.

Članovi Školskog odbora su: Božena Katalinić Cindrić, Ratko Johan, Irena Šafarik Župić, Zdravko Brkić, Snježana Prpić Rudić, Tvrtko Pleić i Jasmina Hamer. 

Na Konstituirajućoj sjednici Školskog odbora Irena Šafarik Župić imenovana je za predsjednicu Školskog odbora, a za zamjenika predsjednice Školskog odbora Ratko Johan.

 

Godišnji plan rada Školskog odbora

 • Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma i nadziranje izvršenja
 • Donošenje plana nabave
 • Utvrđivanje prijedloga finanancijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
 • Odlučivanje o visini i raspodjeli školarine PYP i MYP programa
 • Osnivanje komisije za praćenje i ostvarivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada
 • Donošenje  statuta i drugih općih akata škole u skladu sa zakonom
 • Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Odlučivanje  o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • Razmatranje rezultata obrazovnog rada, predstavki i prijedloga građana u svezi s radom škole
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim aktima škole, vođenje politike škole
 • Tijekom školske godine planira se najmanje 8 sjednica ŠO, nositelji aktivnosti su ravnatelj, tajnica i predsjednik ŠO.

Zaključci sjednica Školskoga odbora OŠ Matije Gupca

Zaključci  konstituirajuće sjednice Školskoga odbora

Zaključci 2. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 3. sjednice Školskoga odbora

Zaključci  4. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 5. sjednice Školskoga odbora

Zaključci  6. sjednice Školskoga odbora

Zaključci  7. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 8. sjednice Školskoga odbora

Zaključci  9. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 10. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 11. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 12. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 13. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 14. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 15. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 16. sjednice  Školskoga odbora

Zaključci 17. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 18. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 19. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 20. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 21. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 22. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 23. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 24. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 25. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 26. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 27. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 28. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 29. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 30. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 31. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 32. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 33. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 34. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 35. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 36. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 37. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 38. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 39. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 40. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 41. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 42. sjednice Školskoga odbora

Zaključci 43. sjednice Školskoga odbora

 

 

 

Prečice