Sadržaj

2. 4. 2021.

Školski odbor

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 1. travnja 2021.

Članovi Školskog odbora su: Božena Katalinić Cindrić, Ratko Johan, Irena Šafarik Župić, Zdravko Brkić, dok članovi Školskog odbora iz reda Osnivača još nisu imenovani. 

Na Konstituirajućoj sjednici Školskog odbora Irena Šafarik Župić imenovana je za predsjednicu Školskog odbora, a za zamjenika predsjednice Školskog odbora Ratko Johan. 

Godišnji plan rada Školskog odbora

 • Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma i nadziranje izvršenja
 • Donošenje plana nabave
 • Utvrđivanje prijedloga finanancijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
 • Odlučivanje o visini i raspodjeli školarine PYP i MYP programa
 • Osnivanje komisije za praćenje i ostvarivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada
 • Donošenje  statuta i drugih općih akata škole u skladu sa zakonom
 • Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Odlučivanje  o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • Razmatranje rezultata obrazovnog rada, predstavki i prijedloga građana u svezi s radom škole
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim aktima škole, vođenje politike škole
 • Tijekom školske godine planira se najmanje 8 sjednica ŠO, nositelji aktivnosti su ravnatelj, tajnica i predsjednik ŠO.

Prečice