Sadržaj

9. 1. 2018.

Školski odbor

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 16. ožujka 2017.

Članovi Školskog odbora su: Davor Bandov, Zdravko Brkić, Ljiljana Ivanković , Ivica Nikolić, Helenca Pirnat Dragičević , Mirjana Rašić i Zilha Redžebašić.

Godišnji plan rada Školskog odbora

 • Donošenje Godišnjieg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma i nadziranje izvršenja
 • Donošenje plana nabave
 • Utvrđivanje prijedloga finanancijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
 • Odlučivanje o visini i raspodjeli školarine PYP i MYP programa
 • Osnivanje komisije za praćenje i ostvarivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada
 • Donošenje  statuta i drugih općih akata škole u skladu sa zakonom
 • Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Odlučivanje  o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • Razmatranje rezultata obrazovnog rada, predstavki i prijedloga građana u svezi s radom škole
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim aktima škole, vođenje politike škole
 • Tijekom školske godine planira se najmanje 8 sjednica ŠO, nositelji aktivnosti su ravnatelj, tajnica i predsjednik ŠO.

Prečice