Sadržaj

31. 10. 2019.

Školski odbor

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održana je 16. ožujka 2017.

Članovi Školskog odbora su: Mihaela Adamović Radolfi, Zdravko Brkić, Ljiljana Ivanković, Behar Mullajupi, Mirjana Rašić, Zilha Redžebašić, Ivan Šulek

Vijeće roditelja je na sjednici održanoj 18. 1. 2018. na vlastiti zahtjev zbog imenovanja na novu funkciju razriješilo Helencu Pirnat Dragičević dužosti člana Školskog odbora iz reda roditelja i imenovalo Andriju Tojčića za člana Školskog odbora iz reda roditelja.

Zdravko Brkić i Ivica Nikolić su razriješeni dužnosti člana Školskog odbora  24. 5. 2018.

Ivan Šulek i Behar Mullajupi su 24. 5. 2018. imenovani za članove Školskog odbora.

Vijeće roditelja je na sjednici održanoj 1. 10. 2018. razriješilo Andriju Tojčića dužosti člana Školskog odbora iz reda roditelja zbog prestanka statusa roditelja i imenovalo Zdravka Brkića za člana Školskog odbora iz reda roditelja.

Davor Bandov je razriješen dužnosti člana Školskog odbora 16. 11. 2018.

Mihaela Adamović Radolfi je 16. 11. 2018. imenovana za člana Školskog odbora.

Dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Gupca 21.5. 2020. razrješuje se Ivan Šulek.

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Matije Gupca 21.5.2020. imenuje se Davor Bandov.

Godišnji plan rada Školskog odbora

 • Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma i nadziranje izvršenja
 • Donošenje plana nabave
 • Utvrđivanje prijedloga finanancijskog plana, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
 • Odlučivanje o visini i raspodjeli školarine PYP i MYP programa
 • Osnivanje komisije za praćenje i ostvarivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada
 • Donošenje  statuta i drugih općih akata škole u skladu sa zakonom
 • Davanje prethodne suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
 • Odlučivanje  o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • Razmatranje rezultata obrazovnog rada, predstavki i prijedloga građana u svezi s radom škole
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, statutom i drugim aktima škole, vođenje politike škole
 • Tijekom školske godine planira se najmanje 8 sjednica ŠO, nositelji aktivnosti su ravnatelj, tajnica i predsjednik ŠO.

Prečice