Sadržaj

7. 10. 2023.

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika.

Članovi Vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, članovi Vijeća roditelja predlažu svog člana u Školski odbor.

Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Zadatci Vijeća roditelja su:

  • raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole;

davanje mišljenja i prijedloga u vezi s:

  • prijedlogom školskog kurikula i Godišnjeg plana i programa rada škole.
  • organizacijom izvanučioničke i terenske nastave, športskih natjecanja i kulturnih događanja;
  • vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
  • pritužbama na obrazovni rad;
  • unapređenjem obrazovnog rada,
  • uspjehom i postignućima učenika u obrazovnom radu, te u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

Predsjednica vijeća roditelja za šk. god. 2023./24. je gđa Mihaela Adamović.

 

Prečice