Sadržaj

13. 1. 2021.

Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na potres

Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na potres

Poštovani,

 

u prilozima možete pronaći korisne materijale sa stručnog skupa Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na potres - ŽSV za GOO i međupredmetne teme - Grad Zagreb.

Video materijali Hrvatskog Crvenog križa:

KVIZOTRES - edukativni video o postupanju u slučaju potresa

 

ANTISTRES POTRES - tri tajne kako ostati smiren 

Letak Postupanje u slučaju katastrofe

Prezentacija HCK - Priprema za izvanredne situacije

Zvukovi uzbunjivanja:

Vatrogasna uzbuna.mp3

Upozorenje na nadolazeću opasnost.mp3

Neposredna opasnost.mp3

Prestanak opasnosti.mp3

 

 

 

 

 

 

Prečice