Sadržaj

27. 9. 2018.

Stručni ispiti

Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita socijalnih pedagoga za sljedeće županije :

 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Grad Zagreb
 • Karlovačka županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Ličko-senjska županija
 • Međimurska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Varaždinska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Zagrebačka županija

Ispitno povjerenstvo

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za stručne suradnike socijalne pedagoge je Alma Rovis Brandić, mag.paed.soc. (alma.rovis-brandic@azoo.hr).

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

 • sveučilišna profesorica prof.dr.sc. Dejana Bouillet
 • ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,
 • učiteljica hrvatskoga jezika Branka Janković, prof.
 • mentorica socijalna pedagoginja Marija Globan, mag.paed.soc.

Termini ispitnih rokova

Ispitni rokovi za stručne suradnike u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

 • od 15. siječnja do 1. ožujka
 • od 15. travnja do 1. lipnja
 • od 1. listopada do 15. studenoga.

Ispitni rokovi za stručne suradnike srednjih škola su:

 • od 10. veljače do 10. travnja
 • od 10. listopada do 10. prosinca.

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

Molimo pristupnike/ce da se za sve konzultacije s mentoricom na stručnom ispitu jave putem e-mail adrese : marijag@os-mgubec.hr.

Prijava ispita

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).

Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Troškovi stručnog ispita

Troškovi stručnog ispita su 586,00 kn.

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:

 • pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 586,00 kn
 • pisani dio i usmeni dio ispita = 415,80 kn
 • praktični dio i usmeni sat = 475,20 kn
 • usmeni dio ispita = 237,60 kn

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.

Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

Primatelj: OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2

Računovodstvo škole: (01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN škole: HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

 

Stručni ispiti za učitelje/ice razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja/ica razredne nastave za Grad Zagreb (gradske četvrti: Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsljeme (Šestine, Gračani, Markuševec), Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Trnje, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug).

Ispitno povjerenstvo

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za razrednu nastavu mr. Đurđa Kulušić ( djurdja.kulusic@azoo.hr )

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

 • sveučilišni profesor metodike izabranog predmeta:
 • doc.dr.sc. Martina Kolar Billege,
 • doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin,
 • dr.sc. Alena Letina,
 • dr.sc. Miroslav Huzjak,
 • prof. Diana Atanasov Piljek,
 • prof.dr.sc. Ivan Prskalo.
 • ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,
 • učiteljica hrvatskoga jezika Mirjana Rašić, prof.
 • mentorice učiteljice RN:
  Marina Čulin, mag.prim.educ. – 1. razred (e-pošta: marina.culin@skole.hr ),
  Lucija Kalin, dipl. uč. RN – 2. razred (e-pošta: lucija.kalin@skole.hr ),
  Spomenka Mlinarić, uč. RN – 3. razred (e-pošta: spomenka1809@gmail.com),
  Renata Relić, mag. prim. educ. – 4. razred (e-pošta: renata.relic@skole.hr),
  Petra Szabo, dipl uč. RN – 4. razred (e-pošta: szabyca@yahoo.com )

Termini ispitnih rokova

Ispitni rokovi za učitelje u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

 • zimski rok - od 15. siječnja do 1. ožujka
 • proljetni rok - od 15. travnja do 1. lipnja
 • jesenski rok - od 1. listopada do 15. studenoga

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

U tom periodu pristupnici/e imaju mogućnost od mentorica saznati nastavnu temu/jedinicu oglednog sata.

Ljubazno molimo pristupnike/ce da dolazak na konzultacije mentoricama obavezno prethodno najave putem e-pošte!

Prijava ispita

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).

Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Troškovi stručnog ispita

Troškovi stručnog ispita su 586,00 kn.

Troškovi stručnog ispita po dijelovima iznose:

 • pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 586,00 kn
 • pisani dio i usmeni dio ispita = 415,80 kn
 • praktični dio i usmeni sat = 475,20 kn
 • usmeni dio ispita = 237,60 kn

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.

Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

Primatelj: OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2

Računovodstvo škole: (01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN škole: HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Prečice