Sadržaj

Stručni ispiti

1. Stručni ispiti za stručne suradnike socijalne pedagoge

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita socijalnih pedagoga za sve županije u Republici Hrvatskoj.

Ispitno povjerenstvo

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za stručne suradnike socijalne pedagoge je Alma Rovis Brandić, mag.paed.soc. (alma.rovis-brandic@azoo.hr).

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

 • sveučilišna profesorica prof.dr.sc. Dejana Bouillet
 • ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,
 • učiteljica hrvatskoga jezika Branka Janković, prof.
 • mentorica socijalna pedagoginja Katarina Sikirić Lukić, mag.paed.soc.

Termini ispitnih rokova

Ispitni rokovi za stručne suradnike u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

 • od 15. siječnja do 1. ožujka
 • od 15. travnja do 1. lipnja
 • od 1. listopada do 15. studenoga.

Ispitni rokovi za stručne suradnike srednjih škola su:

 • od 10. veljače do 10. travnja
 • od 10. listopada do 10. prosinca.

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

Molimo pristupnike/ce da se za sve konzultacije s mentoricom na stručnom ispitu jave putem e-mail adrese: katarina.sikiric@skole.hr 

 

Prijava ispita

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).

Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Troškovi stručnog ispita

Troškovi PRVOG POLAGANJA stručnog ispita su 77.78 EUR

Troškovi PONOVNOG POLAGANJA stručnog ispita po dijelovima iznose:

 • pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 86.73 EUR
 • pisani dio i usmeni dio ispita = 55.19 EUR
 • praktični dio i usmeni sat = 63.07 EUR
 • usmeni dio ispita = 31.54 EUR

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.

Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

Primatelj: OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2

Računovodstvo škole: (01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN škole: HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stručni ispiti za učitelje/ice razredne nastave

Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala je OŠ Matije Gupca, Zagreb, sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja/ica razredne nastave za Grad Zagreb (gradske četvrti: Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Podsljeme (Šestine, Gračani, Markuševec), Maksimir, Peščenica - Žitnjak, Trnje, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug).

Ispitno povjerenstvo

Predsjednica Ispitnog povjerenstva je viša savjetnica za razrednu nastavu mr. Đurđa Kulušić ( djurdja.kulusic@azoo.hr )

Ostali članovi Ispitnoga povjerenstva su:

 • sveučilišni profesor metodike izabranog predmeta:

doc.dr.sc. Martina Kolar Billege,

doc.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin,

dr.sc. Alena Letina,

dr.sc. Miroslav Huzjak,

prof. Diana Atanasov Piljek,

prof.dr.sc. Ivan Prskalo.

ravnateljica škole mr. Ljiljana Klinger,

učiteljica hrvatskoga jezika Mirjana Rašić, prof.

 • mentorice učiteljice RN:

Koordinatorica: Petra Szabo (szabyca@yahoo.com)

1. razredi

 • Marina Čulin, mag.prim.educ. (e-pošta: marina.culin@skole.hr )
 • Ljiljana Ivanković, uč. RN (e-pošta: ljivankovic@yahoo.com)
 • Božena Katalinić Cindrić, mag. prim. educ. (e-pošta: bozenakc@gmail.com)

2. razredi

 • Margareta Kajm Ferčec, mag. prim. educ. (e-pošta: margareta.kajm-fercec@skole.hr)
 • Marija Mahalek, dipl. uč. RN (e-pošta: mare.mahalek@gmail.com)

3. razredi

 • Spomenka Mlinarić, uč. RN (e-pošta: spomenka1809@gmail.com)
 • Irena Brodej Balestrin, uč. RN (e-pošta: irenabalestrin@gmail.com)
 • Renata Relić, mag. prim. educ.(e-pošta: renatarelic@gmail.com)

4. razredi

 • Petra Szabo, dipl. uč. RN ( e-pošta: szabyca@yahoo.com )
 • Sanja Žurić, mag. prim. educ. (e-pošta: sanjazuric@hotmail.com)

Termini ispitnih rokova

Ispitni rokovi za učitelje u osnovnim školama organiziraju se tri puta godišnje:

 • zimski rok - od 15. siječnja do 1. ožujka
 • proljetni rok - od 15. travnja do 1. lipnja
 • jesenski rok - od 1. listopada do 15. studenoga

Popis prijavljenih pristupnika/ca za pojedini ispitni rok s naznakom datuma, vremena te imena dodijeljene mentorice objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr) najkasnije 8 dana prije početka održavanja stručnog ispita.

U tom periodu pristupnici/e imaju mogućnost od mentorica saznati nastavnu temu/jedinicu oglednog sata.

Ljubazno molimo pristupnike/ce da dolazak na konzultacije mentoricama obavezno prethodno najave putem e-pošte!

Prijava ispita

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka (u slučaju ponovnog polaganja ispita ili dijela ispita potrebno je poslati prijavnicu zajedno s dokazom o plaćenim troškovima).

Dokumentacija kojom se prijavljuje stručni ispit propisana je člankom 14. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. Prijavi je potrebno priložiti i dokaz o plaćenim troškovima.

Troškovi stručnog ispita

Troškovi PRVOG POLAGANJA stručnog ispita su 77.78 EUR

Troškovi PONOVNOG POLAGANJA stručnog ispita po dijelovima iznose:

 • pisani dio, praktični dio i usmeni dio ispita = 86.73 EUR
 • pisani dio i usmeni dio ispita = 55.19 EUR
 • praktični dio i usmeni sat = 63.07 EUR
 • usmeni dio ispita = 31.54 EUR

Na stručni ispit pristupnik/ca donosi kopiju uplatnice.

Ukoliko pristupnik/ca samostalno podmiruje troškove stručnoga ispita, opću uplatnicu potrebno je popuniti sljedećim podacima:

Primatelj: OŠ Matije Gupca, Zagreb, Davorina Bazjanca 2

Računovodstvo škole: (01 38 36 571/ kućni 106)

IBAN škole: HR1923600001101557054

U pozivu na broj navedite svoj OIB.

Prečice