Sadržaj

10. 6. 2021.

„Gupčevi“ dinamometri

„Gupčevi“ dinamometri

U sklopu nastave fizike učenici i učenice sedmih razreda su dobili zadatak izraditi vlastite dinamometre.

Izrada dinamometara je odličan način da im se približe pojmovi međudjelovanja tijela i sile. Dinamometar je instrument kojim se mjeri sila.

Učenici su bili izuzetno kreativni te su koristi  različite materijale poput slamki, plastičnih boca, različitih gumica, opruga, drveta i tako dalje. Trebali su i baždariti izrađeni dinamometar kako bi osvijestili što to zapravo znači kada očitavaju određene vrijednosti na instrumentu.

Također su došli do spoznaja kako instrumente za mjerenje treba „uštimati“ kako bi oni pokazivali dobre vrijednosti.

Bravo, učenici i učenice!

Filomena Marija Grgurin, prof.

Prečice