Sadržaj

1. 2. 2019.

LIK 2019.

Poštovani,

učitelji-mentori trebaju sa školske na  županijsku razinu natjecanja u Excel tablici prijaviti  broj učenika koji je propisan Propozicijama Natjecanja-izložbe LIK (samo one učenike koji su se natjecali na školskoj razini, uključujući onih četvero koji apliciraju na županijsko natjecanje).

Osnovne škole – likovna kultura u kategoriji 1A, kao i srednje škole kategorija 2A mogu dostaviti sa školske na županijsku razinu maksimalno  4 likovna rada.

Rok za dostavljanje radova za županijsko natjecanje je 1. 3. 2019. (petak), odnosno ukoliko se šalju poštom, s datumom 28. 2. 2019. kako bi do 4. 3. 2019. stigli na žiriranje. Svi naknadno prijavljeni i/ili dostavljeni radovi neće biti zaprimljeni (bit će diskvalificirani).

Radovi se šalje na adresu škole domaćina:

OŠ Matije Gupca,   
Davorina Bazjanca 2,
10 000 Zagreb

Sve prijave za natjecanje LIK 2019. molimo slati na e-mail adresu (škole domaćina):  likgradzagreb@gmail.com

U prilogu su svi potrebni dokumenti i obrasci propisani od strane AZOO-a.

Županijska / međužupanijska Natjecanja–izložbe održat će se 11. ožujka 2019. (ponedjeljak).

Otvorenje izložbe "LIK 2019." održat će se 14. ožujka 2019. u 12:00 sati u OŠ Matije Gupca.

Sve informacije o plasmanu učenika i izložbi biti će pravovremeno dostupne na web stranici OŠ Matije Gupca (škole domaćina).

 

Srdačan pozdrav!

 

Ivana Devernay Cimić,
tajnica  povjerenstva LIK 2018. za Grad Zagreb

Prilozi i obrasci:

 

Prečice