Sadržaj

3. 6. 2019.

Odluka Grada Zagreba o odmoru učenika osnovnih i srednjih škola

Odluka Grada Zagreba o odmoru učenika osnovnih i srednjih škola

Poštovani,

prenosimo vam odluku Grada Zagreba o Zimskom i proljetnom odmoru učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba za školsku godinu 2019. / 20.

Temeljem Članka 4. stavka 2. 13. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za Školsku godinu 2019. /2020. (Narodne novine 48/19), Grad Zagreb daje obavijest o jednoobraznom načinu realizacije odmora učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba za školsku godinu 2019./2020. kako slijedi:

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

 

Prečice