Sadržaj

26. 5. 2020.

Biografske iskaznice antičkih gradova

Biografske iskaznice antičkih gradova

Najbolji dio nastave na daljinu su projekti, jedan od njih bio je i izraditi i „osobne iskaznice“ za dva antička grada, npr. Rim, Gratz, Atena, Chartago, London,  Aleksandrija itd.

Projekt je bio iz latinskog jezika. U iskaznicama smo trebali navesti neke osnovne podatke o gradu kojeg smo izabrali: porijeklo imena, najvažnije građevine ili kipove, najpoznatije stanovnike, površinu, stanovništvo i sl.

Svatko je mogao odabrati gradove koji su mu najzaniljiviji, no baš je zabavno vidjeti da je većina nas ipak odabrala Kartagu, Rim ili Atenu. Zabavili smo se izrađujući biografsku kartu, istražujući potrebne informacije i pokušavajući se snaći u nekom novom digitalnom alatu,  ali smo i naučili puno toga o antičkim gradovima bez onog „školskog“ osjećaja učenja.

Učenici sedmih razreda nastave latinskog i grčkog jezika 

 

Antički rim

Kartaga

Putovanje Europom

 

 

Prečice