Sadržaj

10. 11. 2020.

Riječi u stripu

Riječi u stripu

Riječi mogu biti promjenjive i nepromjenjive, naučio je 5. a na satu Hrvatskoga jezika.

Mijenjam se, ne mijenjam se… i tako su dospjele u strip.

Imenicama, pridjevima i glagolima pridružili su se  na prste jedne ruke zamjenice i brojevi, a drugom se šepire cicizizice.

Kako ih vide, što rade i čime se bave i uz koje glagole stoje, smislili su učenici 5. a u svojim radovima koji su im poslužili da lakše upamte njihova imena.

Prečice